Izracunati koliko

Daniraa's picture

Koliko se grama NaCl dobije iz 100g NaOH i 200g HCl

nemam nazalost rjesenja, hvala Vam unaprijed

Dino98's picture

m(HCl) = 200 g

m(NaOH) = 100 g

-----------------------------------

m(NaCl) =?

Jednačina hemijske reakcije :

HCl + NaOH --------------> NaCl + H2O

Ukoliko su u zadatku date dvije (ili više) masa reaktanata potrebno je izračunati koji je to reaktant u manjku (limitirajući reaktant), a koji je u višku.

Početne količine (one koje imamo na raspolaganju) :

n(HCl) = m(HCl) / M(HCl) = 200 g/ 36,5 g/mol = 5,48 mol

n(NaOH) = m(NaOH)/M(NaOH) = 100g/40g/mol = 2,5 mol

Zatim računamo potrebne količine (preko proporcije na osnovu jednačine) :

n(HCl) : n(NaOH) : 1:1

n(HCl) = n(NaOH)

Vidimo da je :

Limitirajući reaktant NaOH

Reaktant u višku HCl

Proračun uvijek vršimo preko limitirajućeg reaktanta (jer reakcija teče dok se on ne istroši, pa je on mjerodavan)

n(NaOH) : n(NaCl) = 1:1

n(NaOH) = n(NaCl)

m(NaCl)/M(NaCl) = n(NaOH)

m(NaCl) = M(NaCl) * n(NaOH) = 58,5 g/mol * 2,5 mol = 146,25 g

 

Lp !

Daniraa's picture

Hvala Vam puno

kankarastijana8@gmail.com's picture

Hemija

kankarastijana8@gmail.com's picture

Koja masa NaBr nastaje u reakciji 40g Na i 40g Br? Koja supstanca je u visku i koliko,