Talozi

Danijelaaa's picture

U 100cm3 KBr koncetracije 0,01mol/ddm3 dodato je 50mg cvrstog AgCl. Kakve ce promene nastati sa talogom AgCl i kada ce se u sistemu uspostaviti ravnoteza? P(agcl)=1,8*10-10, P(agbr)=5,3*10-13