Alkohol

Lovrickaa's picture

Moxe li mi neko objasniti reaktivnost alkohola generalno?

zlaja99's picture

Pozdrav!

Za alkohole mozemo reci da su izuzetno reaktivna jedinjenja.Njihova funkcionalna grupa je R-OH

Kada se pogleda ova grupa ,moguca su dva tipa ponasanja alkohola.Prvo je ako se raskida veza izmedju O I H unutar -OH grupe,tada se odvaja proton H+,pri cemu se pokazuje kiseo karakter alkohola.Sa druge strane moguce je kidanje veze izmedju C i OH grupe,tada se odvaja anjon OH- pri cemu ce alkoholi pokazivati osobine baza(supstitucione i eliminacione reakcije).Reaguju sa metalima(Na,K.) tada grade alkoholate/alkokside.Alkoholi su slabije kiseline od vode.Reguju i sa mineralnim neorganskim kiselinama i organskim karboksilnim kiselinama dajuci estre ili alkil soli.Stupaju u reakciju i sa halogenovodonicnim kiselinama-dobijaju se haloalkani uz oslobadjanje vode.Bitna hemijska reakcija je dehidratacija alkahola pri cemu se alkoholi prevode u alkene ,ova reakcija je katalizovana sulfatnom kiselinom i zagrijava na 170 stepeni.Zatim postoji i reakcija dehidrogenovanja ,ona se odvija u dodiru sa vrelim metalnim bakrom,primarni alkoholi daju aldehide ,a sekundarni ketone,tercijarni ne reaguju.I jos reakcija oksidacije:odvija se uz oksidativna sredstva ,primarni alkoholi ce dati aldehide ,a sekundarni ketone.

Ako nesto nije jasno,pisite mi!

Lovrickaa's picture

Hvala punoo,a samo me jos zanima kakva je reaktivnost primarnog,sekundarnog i tercijarnog alkohola?Da li su tercijarni najreaktivniji,pa sekundarni,pa primarni?

Dino98's picture

To ovisi o više faktora. Ali je uglavnom taj niz kojeg si napisala.

Npr. Lucass-ov test (sa ZnCl2)..

Najprije reaguju tercijarni alkoholi, nešto sporije sekundarni (nakon 5 min.), dok primarni uopšte ne reaguju na sobnoj temperaturi 

Lp !

Lovrickaa's picture

Hvala punoo!!!