Zadatak iz hemije

slobodan M P's picture

Uzorak magnezijuma je sagoren na vazduhu. Cvrstom proizvodu mase 18 g dodat je ratsvor HCl do potpunog rastvaranja . Pri tretmanu dobijenog rastvora sa NaOH izdvojio se gas i pao talog mase 29 g. Izracunajte zapreminu izdvojenog gasa.

resenje je 4,48. Koraci pri resenju