Ako je odnos 1:1

Micas's picture

Izracunati pH rastvora koji je dobijen mesanjem 250ml rastvora H2SO4 koncentracije 0,005mol/dm3 i 400ml rastvora Ca(OH)2 koncentracije 3,125*10-3mol/dm3?

Odnos molova je  1:1,ja nmg da dobijem rezultat kakav je u ponudjenim,a ponudjeni su: 2,90,2,30, 3, 7, 10

zlaja99's picture

Pa ista je kolicina i H+ jona i OH-,znaci da je neutralna sredina.Rjesenje je 7!

Poz!