Opšta hemija;osmotski pritisak

milica_ns's picture

U pitanju je zadatak koji glasi:

U kom rastvoru je osmotski pritisak najveći: a) KNO3 ,c=1 mol/dm3 ,stepen disocijacije=90

                                                                b) CaCl2 ,c=0,8 mol/dm3 , stepen disocijacije=75

                                                                c) glukoza, c=1,2 mol/dom3 ,nisam sigurna da li ovde fali podatak za stepen disocijacije,ali ako da,nek se uzme neki odgovarajući broj.

Unapred zahvalna! :)

milicaradenkovic's picture

a) p=c*R*T*i

i=1+alfa*(z-1)                        z=broj jona na koje disosuje molekul

KNO3----------------->K+ + NO3-

i=1+0.9*(2-1)=1.9

p=1*8.314*293.15*1.9=4630.8 kPa                   uzela sam da je T=20 stepeni jer ti u zadatku nije data temperatura

b) p=c*R*T*i

CaCl2------------->Ca2+ + 2 Cl-

i=1+0.75*(3-1)=1+1.5=2.5

p=0.8*8.314*293.015*2.5=4874.5 kPa

c) glukoza

p=c*R*T*i

i=1 jer je glukoza neelektrolit

p=1.2*8.314*293.15=2924.7 kPa

najveci pritisak je kod CaCl2 jer on disosuje na 3 jona

milica_ns's picture

Hvala puno! :)