Rastvorljivost

asterix's picture

M:olim nekoga za pomoć oko zadatka:

Zasićen rastvor KNO3 pri 25 °C pripremljen je otapanjem 56 g KNO3 u 144 g vode. Kolika je rastvorljivost kalijeva nitrata pri 25 °C iskazana masenim procentom? 

Rastvroljivost KNO3 u vodi pri 10 oC iznosi 19%. Koliko se grama KNO3 izluči iz 200 g zasićenog rastvora hlađenjem s 25  oC na 10 oC.

R: 22.2 grama 

Hvala

asterix's picture

Zna li tko ovaj zadatak?

Marija 96's picture

da  nije rješenje prvog zadatka 39%?

asterix's picture

Nije, 28 % je rješenje 

Marija 96's picture

56g:144g=x:100g

x=38,88g je rastvorljivost

onda imamo da je masa rastvora 38,88g+100g(rastvarača)

dakle maseni udio je 38,88/138,88=0,28

odnosno 28%

Drugi pokušavam ali ne znam koliko mi je nacin izrade dobar