Zadatak i lz hemije

slobodan M P's picture

Ako je masa 2,24dm³ nekog gasa 3,2g onda je molekulska masa tog gasa :

1. 3,2g

2. 32g/mol

3. 32g

4. 32

Dino98's picture

V(x) = 2,24 dm3

m(x) = 3,2 g

-------------------------------

Mr(x) = ?

Standardni molarni volumen gasa :  Vm = V/n  ====> n(x) = V/Vm = 2,24 dm3 / 22,4 dm3/mol

n(x) = 0,1 mol

M= m/n ==> M(x) = 3,2 g / 0,1 mol = 32 g/mol

Relativna molekulska masa (Mr) je po iznosu jednaka molarnoj masi (M), razlikuju se po tome što relativna molekulska masa (Mr) nema mjernu jedinicu (jer je to samo broj koji govori koliko je puta masa neke molekule veća od unificirane atomske jedinice mase), dok molarna masa ima mjernu jedinicu (g/mol).

Pa je relativna molekulska masa gasa 32.

 

Lp