Borna kiselina

slobodan M P's picture

Masa od 3.10g borne kiseline, rastvorena je u potrebnoj zapremi vode tako da je dobijeno 0.5 dm^3 rastvora. Izračunati koncentraciju vodonikovih jona, ako je stepen disocijacije borne kiseline 5.5% Ar(B-11)

REŠENJE- 0.0165

Marija 96's picture

 m(H3BO3)=3,1g nadjemo odavde n=3,1/61,83g/mol=0,0501mol

Vr =0,5dm3

c=n/V=0,0501/0,5=0,1002mol/dm3

c(H+)=?

c(H+)=c*alfa*z=0,1002mol/dm3*0,055*3=0,0165

slobodan M P's picture

Hvala konacnobda neko resi a samo odakle ti ova trojka

Marija 96's picture

z je broj H+ jona, a borna kiselina je trobazna/triprotonska, otud ta trojka da s mo imali H2SO4 z=2, da smo imalo HCl z=1.. i sl

slobodan M P's picture

Sada mi je jasnije Bas ti hvala