Glukoza

slobodan M P's picture

Oksidacijom 9g glukoze oslobodi se 150 kj toplote, izračunati standardnu entalpiju stvaranja glukoze (u kj/mol), ako su entalpije stvaranja učesnika u reakciji: ∆H (H2O) = -285.8 kj/mol; ∆H (CO2) = -393.5 kj/mol. Mr(glukoza) =180?

REŠENJE--1075.8

zlaja99's picture

Procitati pravila foruma!

Maksimalan broj tema u jednom danu je tri!

Poz!