Tezak zadatak (glukoza)

slobodan M P's picture

Oksidacijom 9g glukoze oslobodi se 150 kj toplote, izračunati standardnu entalpiju stvaranja glukoze (u kj/mol), ako su entalpije stvaranja učesnika u reakciji: ∆H (H2O) = -285.8 kj/mol; ∆H (CO2) = -393.5 kj/mol. Mr(glukoza) =180?

REŠENJE--1075.8

milicaradenkovic's picture

6H2O+6CO2--------------->C6H12O6+6O2 a n=m/mr9/180=0.05 mol glukoze

dHreakcije=Q/n=150/0.05=3000 kj

dHreakcije=6*dH(O2)+dH(C6H12O6)-6*dH(H2O)-6*dH(CO2)

3000=dH(C6H12O6)-6*(-285.8)-6*(-393.5)

dH(C6H12O6)= -4075.8+3000= -1075.8 kj