Molekulska masa gasa

slobodan M P's picture

5.6 dm3 nekog gasa pri normalnim uslovima ima masu 11.g, izračunati molekulsku masu i masu 1 molekula tog gasa?

REŠENJE- 44g/mol: 7.3×10-23g

Jos ova zadatak pleas

Marija 96's picture

V=5,6dm3

n=V/Vm=5,6dm3/22,4=0,25mol

imamo n i masu, i preko togs nadjemo molekulsku masu

n=m/M

M=m/n=44g/mol

 a masa molekula =M*u=44*1,6605*10-27=73,06*10-27