Stehiometrija

slobodan M P's picture

Sa koliko cm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 1.8 mol/dm3 treba pomesati 680 cm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 0.025 mol/dm3 da bi se napravio rastor koncentracije 0.2'mol/dm3?

REŠENJE- 74.4

Marija 96's picture

V1=?

c1=1,8mol/dm3

V2=0,68dm3

c2=0,025mol/dm3

c3=0,2mol/dm3

c3=n1+n2/Vukupno

n1=c1*V1

n2=c2*V2=0,017mol

Vu=V1+V2=V1+0,68dm3

c3=1,8mol/dm3*V1+0,017/V1+0,68dm3 /pomnozimo sa V1+0,68dm3

0,2mol/dm3*(V1+0,68dm3)=1,8mol/dm3*V1+0,017mol

0,2mol/dm3*V1+0,136mol=1,8mol/dm3*V1+0,017mol

prebacimo nepoznate na jednu stranu

0,136mol-0,017mol=1,8mol/dm3*V1-0,2mol/dm3*V1

0,119mol=1,6mol/dm3*V1

V1=0,119mol/1,6mol/dm3=0,0744dm3 , a to je 74,4cm3