Rastvori

slobodan M P's picture

Uparavanjem 100 cm3 rastvora natrijum-bikarbonata koncentracije 0.1mol/dm3 dosuva, a potom rastvaranjem u 10 cm3 destilovane vode dobijen je određeni rastvor. Rastvoru je potom dodato 500 mg čiste soli i potom ponovo dopunjen destilovanom vodom do 250 cm3. Koliko je njegova masena koncentracija?

REŠENJE- 5.36 g/cm3 

Moze postupak pri resenju i obljasnjenje havala punon

Marija 96's picture

Imamo zapreminu i koncentraciju rastvora, mozemo naci kolicinu , n=c*V=0,1mol/dm3*0,1dm3=0,01mol

odavde mozemo naci masu supstance koja nam je ostala nakon uparavanja

m=n*M=0,01mol/dm3*84g/mol=0,84g

nakon toga nam je dodato jos 0,5g supstance, dakle sada imamo 1,34g

ukupna zapremina rastvora nam je 250cm3

masena koncentracija je masa rastvorene supstance po jedinici zapremine, dakle imamo da je y=1,34g/0,25dm3=5,36g/dm3

ne znam kako je njima ispalo po cm3...

slobodan M P's picture

Hvala puno i da odakle ovo 1.34 g

Marija 96's picture

imali smo 0,84g NaHCO3 i onda je dodato 500mg  , odnosno 0,5g i kad se to dvoje sabere daje 1,34g. Nema na cemu

slobodan M P's picture

Aa tako moja greska ja delio