Oksidaciona i redukciona sredstva

problematika's picture

Pozdrav, kako da odredim oksidaciono i redukciono sredstva u reakcijama?

Npr MnO2+PbO2+HNO3=HMnO4+Pb(NO3)2+H2O

Sta je ovde redukciono a sta oksidaciono sredstvo? Jel HMnO4 oksidaciono zbog visokog oksidacionog broja +7?

borkan.12's picture

Za pocetak, oksidaciono i redukciono sredstvo moraju biti reaktanti a ne proizvod.

Pb je promenilo svoje stanje iz +4 u +2 sto znaci da se redukovalo. To takodje znaci da je PbO2 oksidaciono sredstvo.

Mn je promenio svoje stanje iz +4 u +7 sto znaci da se oksidovao. To takodje znaci da je MnO2 redukciono sredstvo.

Zapamti da je uvek obrnuto-ako se oksiduje onda je redukciono sredstvo, a ako se redukuje onda je oksidaciono sredstvo