Dobijanje 1,1,2,2 tetrahloretana

bidzip's picture

Da li moze pomoc mala. 

1,1,2,2 tetrahloretan se moze dobiti ako reaguju

a) 0,2 mola etina sa 8,96 l hlora(normalni uslovi)

b)0,1 mol 1,3 butadiena sa 14,2 g hlora

c) 0,1 mol 1,2 butadiena sa 14,2 g hlora.

Znam da se adicijom hlora na alkin mogu dobiti hlorovani allken. Nije mi jasno ovo sa molovima i masom ili zapreminom. UNapred hvala!