Koncentracije - HITNO

AdisM's picture

Pozdrav! treba mi jedan brzinski odgovor s obzirom da mi je parcijala sutra u 13h :D

 

zadatak glasi ovako:

Koliko ml h2so4 koncentracije w/w 87,05% i gustine d=1800 g/l treba uzeti  da se pripremi 5 litara rastvora koncentracije 0,25 mol /l.

Za 86,92 % (???) rastvor izračunaj:

a)molalitet rastvora

b)molsku frakciju rastvora

c) masenu koncentraciju rastvora

 

Unaprijed hvala!

AdisM's picture

evo i moj postupak:

w/w1= 87,05% = 0,8705
d1 = 1800g/l
V2= 5l
c2 = 0,25 M
________________

V1=?

C1V1 =C2V2
V1= C2V2/V1

C1= w * d1 / M h2so4 = 0,8705 * 1800 / 98 = 15,98 mol/l

V1= 0,25 *5 / 15,98 = 0,078L = 78 mL .

 

II. dio zadatka
_______________

a) b = nRS/nRČ 

mR= mRS + mRČ ---> mRČ= mR - mRS = 1800 - 1566,04 = 233,96g = 0,233 kg

mR( iz gustine je 1800 g), mRS = nRS * M h2so4 = 15,98 mol * 98 = 1566,04g

b= 15,98 / 0,233 = 68,58 mol/kg. (molalitet 4x veći od kolicinske koncetracije?)

gama masena = C * M = 15,98 * 98 = 1566,04 g/l

________________________

 

 

AdisM's picture

Anybody? ☹