Pomoc.Rastvor sadrzi 15cm3 metanola(CH3OH),25cm3etanola(CH2H5OH) i 60cm3 vode.Odrediti zapreminske udjele metanola,etanola H20

m.m.99@gmail.com's picture