Hemijska kinetika

Emina Subasic's picture

Raspad H2O2  se odvija po reakciji  2H2O 2→2H2O+O2 , te ima kinetiku drugog reda. Za 30,8 min izdvoji se 30ml O2, a do kraja reakcije izdvoji se 41,2ml (t,p=const). Izračunati koliko O2 će se izdvojiti za 9,2min.