Analiticka hemija

Miha1999's picture
Miha1999's picture

U zasicenom rastvoru malo rastvornog sulfida dvovalentnog metala pH vrednost iznosi 9,36. Izracunati proizvod rastvorljivosti sulfida. 
Podatak: K1(H2S) = 5,7*10^-8
               K2(HS-) = 1,20*10^-5
Resenje: P(MeS) = 7,20*10^-16 mol2/dm6\

Miha1999's picture

Koliko dm3 treba dodati u 500 cm3 vodenog rastvora amonijaka koncentracije 0,1 mol/dm3 da bi se njegov stepen disocijacije udvostrucio?

Resenje je 1,5 dm3

 

Miha1999's picture

Izracunati pH vrednost rastvora 1) NaH2PO4
                                                   2) NaHS
Koncentracije rastvora su 1*10^-2 mol/dm3
Resenje:1)pH=4,67
              2)pH=9,62

Miha1999's picture

Izracunati pH vrednost vodenog rastvora soli amonijum-acetata koncentracije 0,01 mol/dm3
Resenje: pH=7,00

Miha1999's picture

Kolika je pH vrednost rastvora kada se u 100cm3 rastvora azotne kiseline, masene koncentracije 6,3 g/dm3, doda vode do 1dm3?
Resenje: pH=2,00

 

Miha1999's picture

Hemijskom analizom flasirane vode utvrdjen je sadrzaj sledecih jona (u mg/dm3): Na^+:2,60; Ca^2+:27,80; Mg^2+:9,60; HCO3^-:120,80. Izracunati pH vode.
Resenje: pH=8,34

Pop.'s picture

Miho, da li pokušavaš da sam uradiš neki od ovih zadataka ili ti uopšte ništa nije jasno, neophodno ti je samo rešenje? Nije mi jasan razlog da si ovoliko zadataka "okačio" odjednom

jana8's picture

Da li neko zna da rijesi sledeci zadatak?

Izračunajte koliko mg kalijum hidroksida je potrebno za potpunu neutralizaciju 10 cm3 rastvora hlorovodonične kiseline u kojem pH iznosi 0?