Proizvod rastvorljivosti

Miha1999's picture

U zasicenom rastvoru malo rastvornog sulfida dvovalentnog metala pH vrednost iznosi 9,36. Izracunati proizvod rastvorljivosti sulfida. 
Podatak: K1(H2S) = 5,7*10^-8
               K2(HS-) = 1,20*10^-5
Resenje: P(MeS) = 7,20*10^-16 mol2/dm6