pH vode

Miha1999's picture

Hemijskom analizom flasirane vode utvrdjen je sadrzaj sledecih jona (u mg/dm3): Na^+:2,60; Ca^2+:27,80; Mg^2+:9,60; HCO3^-:120,80. Izracunati pH vode.
Resenje: pH=8,34

Dino98's picture

Pročitati Pravila o postavljanju tema (ne više od 3 pitanja u jednom danu) !

 

Lp !

Miha1999's picture

Stajalo jedno ili pet odgovor dobio nisa, tako da koga briga