Ugljovodonici

Sandra04's picture

Kod strukturnih formula alkana ,kako znam da li brojim sa desna na levo ili sa leva na desno? 

 

Pop.'s picture

Sandra, imaš u knjizi detaljno uputstvo kako se broje C atomi. Moraš da naučiš pravila (posle će ti se menjati za nezasićene)