Pomagajte ako boga znate

Valentina.vaki's picture

Oleum je rastvor sumpor(VI)oksida u 98% sulfatnoj kiselini. Koju masu sumpor(VI)oksida treba dodati u 100g 89% rastvora sulfatne kiseline da bi se dobio 30% oleum?