Maseni udeo magnezijuma

ogi12345's picture

Magnezijum-oksid, dobijen sagorevanjem 1.5g magnezijumove trake koja sadrzi primese, izreagovao je sa 30g rastvora azotne kiseline masenog udela w=0.21. Izracunajte maseni udeo magnezijuma u traci.

Aleksandar2's picture

Reakcije:

2Mg+O2--> 2MgO

MgO + 2HNO3-->Mg(NO3)2 + H2O

mr(HNO3)= 30g w=0,21 --> ms=mr*w --> ms=6.3g (HNO3)

iz reakcije vidiš da 1 mol MgO reaguje sa 2 mola HNO3 pa ideš:

1 mol(MgO) ------ 2*63.01g (HNO3)

x mol(MgO) ------ 6.3 g (HNO3) 

x=0.04999mol

sada iz prve reakcije vidiš da MgO i Mg reaguju u odnosu 2:2..

2*M(Mg)----------2mol (MgO)

xg (Mg)-----------0.04999 mol (MgO)

x=1.2151g (Mg) i sada samo izračunaš udeo:

w=ms/mu*100 -----> w=1.215g1/1.5g * 100% =81%