Koliki je procenat aluminijuma

problematika's picture

Koliki je procenat aluminijuma u

a)aluminijum hidroksidu, resenje 34,6%

b)glinici, resenje 52,9%

v) boksitu koji sadrzi 70%cistog hidratisanog aluminijum oksida (Al2O3 x 2H2O) Resenje 27,39%