Eksperiment - lakmus papir

abc123's picture

Kako izmjeriti pH vrijednost otopine ulja u izopropanolu?
Problem je u lakmus papiru, odn. mjerenje i očitavanje pH vrijednosti.
Zanima me koji lakmus papir uzeti i kako očitavati vrijednosti ?

 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da gurnes lakmus papir u rastvor i gledas da li menja boju. Ako menja plavi lakmus boju u crveno onda je pH<7 a ako se crveni lakmus boji u plavo onda je pH>7

abc123's picture

Ok, ali meni je cilj je postići pH oko 8 do 9. Zato moram znati tačne pH vrijednosti, a ne samo da li je veće ili manje od 7. Ne znam na osnovu čega ću odrediti tačnu pH vrijednost.

kowalsky's picture

Za grubo merenje koristi univerzalni indikator, a za preciznije pH metar.