Koncentracije 13 grupa

problematika's picture

Koncentracije svih navedenih supstanci su iste i iznose ,225moldm3. Kolika je ukupna koncentracija jona u rastvoru ako jesupstanca:

a Aluminijum sulfat       Resenje 1,125 moldm3

b Kalijum aluminijum sulfat         Resenje 0,9 moldm3

v Kalijum tetrahidroksoaluminat      Resenje 0,45 moldm3