Elektroliza i gasovi

malnaut's picture

Molim za pomoć oko ova 2 zadatka.

 

1. Elektrolizom rastaljenog natrijum hlorida dobiveno je 15 g čistog natrijuma. Izračunaj broj atoma natrijuma u dobivenom uzorku.

 

2. Izračunaj: a) masu gasa etina (C2H2) pri 22C i pritisku od 99 kPa ako je zapremina gasovitog etina 60 cm3.

                  b) broj molekula etina

Heisenberg99's picture

1. N=m/M * Na= 15g/23g * 6.023*10^23 = 3.92*10^23

2. a) pV=nRT <=> pV=m/M * RT <=> (pVM)/RT=m <=> m=(99kPa * 60*10^-3 dm^3*26g/mol)/8.342kPa*dm^3/mol*K * 295K = 0.059g

Napomena: 22C= 295K, 60cm^3 =60*10^-3 dm3,

2. b) Isto kao i 1. :)

Ranka's picture

koliko grama 98% sulfate kiseline treba dodati u600cm3 vode da se dobije rastvor kolicina koncentracije c=0.168mol/dm3 gustine ro=1.1g/cm3?

 

Dino98's picture

Ranka, pročitajte Pravila o postavljanju tema.

 

Lp !