Analiticka hemija

milenab's picture

Izračunati proizvod rastvoljivosti CaCO(KspCaCO3), ako je R= 6,93×10-3g/L (Mr CaCO3=100g/mol).

milicaradenkovic's picture

CaCO3--------------->Ca2+ + CO32-

R=y/Mr=6.93*10(-3)/100=6.93*10(-5) mol/l

Ksp=(Ca2+)*(CO32-)=R*2

Ksp=(6.93*10(-5))*2=4.80*10(-9) mol2/dm6