Kristali

malnaut's picture

Molio bi za pomoć oko ovog zadatka... 

 

Kalijum kristalizira u kubičnom sustavu. Jedinična ćelija mu je prostorno centrizovana kocka. Izračunaj:

a) masu jedinične ćelije

b) poluprečnik atoma ako je dužina brida jedinične ćelije 533,4 pm.