Rastvori

Jelenaa_2000's picture

Moze li pomoc oko ovog zadatka? Koliko je grama Na2CO3x10H2O potrebno za pripremanje 100cm3 rastvora Na2CO3 koncentracije 0,1 mol/dm3 ?

 

Dino98's picture

Vr = 100 mL = 0,100 dm3

c(Na2CO3 * 10 H2O) = 0,1 mol / dm3

--------------------------------------------------

m(Na2CO3 * 10 H2O) = ?

c = n/v , kako je n = m/M slijedi : c = m/M / V ==>  c= m / M*V

m(Na2CO3 * 10 H2O) = 0,1 mol/dm3 * 286 g/mol * 0,100 dm3 = 2,86 g

Poz