konc H jona

shasha's picture

Koliko puta ce se smanjiti konc hidroksidnih jona ako se u 1dm3 amonijum hidroksida konc 0.03 mol/dm3 doda 0.15 mol  amonijum hlorida?  resenje je 204 puta