sumporna kiselina

Ana2304's picture

Oleum(H2S2O7) je rastvor sumpora (VI) oksida u 98%-tnoj sulfatnoj kiselini. Koju masu sumpor(VI) oksida treba dodati u 100g 89% rastvora sulfatne kiseline, da bi se dobio 30%oleum. R:100g