OKSIDO REDUKCIONE REAKCIJE

zmajneznahemiju's picture

Koliko ce atoma broma izdvojiti pri reakciji 25mmola osidaxionog sredstva po sledecoj hemijskoj reakciji (pre izrade zadatka neophodno je pravilno izjednaciti reakciju) 

Cr2O7^2- + Br- + H+ -----> Cr^3+ + Br2 + H2O

1) 0.9×10^24  2) 9x10^22  3) 3x10^24  4) 1.5×10^24  5)  9x10^23

Hana Novo's picture

.

khaleesi999's picture

Cr2O72- + Br - + H+ -----> Cr3+ + Br2 + H2O

2 Br -  + 2e - ---> Br20 / * 3
6 Br -  + 6e - ---> 3Br20

Cr2O72-    O= 7 x -2 = -14 ; -14+ x = -2 ; x= +12 ; oksidacioni broj od Cr je +12/2 = +6

Cr2+6  + 6e - ----> 2 Cr+3
dakle u zbiru se 6 elektrona i otpustilo i primilo. Oksidaciono sredstvo je ono sto se redukuje, dakle Cr se redukovao primajuci elektrone i smanjujuci pozitivno naelektrisanje

khaleesi999's picture

Cr2O72- + 6 Br - + 14 H+ -----> 2 Cr3+ + 3 Br+ 7 H2O

Cr2O72- : Br2 = 1:3
25 mmol : Br2 = 1:3              Br= 3 * 25mmol = 75 mmol = 0,075 mol

N=n*Na   (N-broj atoma, Na avogadrov broj 6*1023 za jedan atom npr, 12 je za 2, kao sto ovdje imamo Br2 )
N = 0.075 mol * 12*1023 mol-1 = 0.9 * 1023 = 9 * 1022