OKSIDO REDUKCIONE REAKCIJE

zmajneznahemiju's picture

Koliko ce atoma broma izdvojiti pri reakciji 25mmola osidaxionog sredstva po sledecoj hemijskoj reakciji (pre izrade zadatka neophodno je pravilno izjednaciti reakciju) 

Cr2O7^2- + Br- + H+ -----> Cr^3+ + Br2 + H2O

1) 0.9×10^24  2) 9x10^22  3) 3x10^24  4) 1.5×10^24  5)  9x10^23