OSMOTSKI PRITISAK

zmajneznahemiju's picture

Izracunati molarnu koncentraciju vodenog rastvora saharoze ako osmotski pritisak na 22°C iznosi 15200 J/m3

1) 6.24 mol/dm3

2) 6.24×10^-3 mol/dm3

3) 0.624 mol/dm3

4) 0.0624 mol/dm3

5) 0.624×10^3 mol/dm3