Srebrni novčić; maseni udeo srebra

MirjanaM95's picture

Srebrni novčić mase 8,1g rastvoren je u razblaženoj azotnoj kiselini tako da je celokupno srebro prešlo u odgovarajuću so,koja je sa natrijum-hloridom dala 8,61g srebro-hlorida. Koliki je procenat srebra u novčiću? (Ag=108,Cl=35,5) 

1) 80 ; 2) 20 ; 3) 70 ; 4) 64,8 ; 5) 90 ; 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da se zadatak radi na sledeci nacin

Ag+2HNO3-------------->AgNO3+NO2+H2O

AgNO3+NaCl------------>AgCl+NaNO3

n(AgCl)=m/Mr=8.61/143.5=0.06 mol

n(AgCl)=n(AgNO3)=0.06 mol

n(AgNO3)=n(Ag)=0.06 mol

m(Ag)=n(Ag)*Mr=0.06*108=6.48 g

w(Ag)=m(Ag)/m(novcica)=6.48/8.1=0.8=80 % i resenje je pod 1.

MirjanaM95's picture

Hvalaaa!

Logičar's picture

U pitanju je razblažena HNO3, što znači da nastaje NO, a ne NO2.

3 Ag + 4 HNO3 = 3 AgNO3 + NO + 2 H2O