Stehiometrija

Mevludin Dervić's picture

Koliko se ml sumpor-dioksida, racunato pri standardnim uslovima, oslobodi rastvaranjem 3 mola bakra u koncentrovanoj sumpornoj kiselini ? (67200 ml)

buduci_student's picture

Cu(g) + 2H2SO4(l) --> CuSO4(aq) + SO2(g) + 2H2O(l)

V(SO2)=?

----->standardni uslovi

n(Cu)=3 mol

n=V/Vm

V=n*Vm=3*22,4=67,2

1mol Cu---->1 mol SO2

3mol Cu----->3 mol SO2

67,2dm3----->V So2

V(SO2)=67,2 dm3=67200ml=67l

buduci_student's picture

Da li ti je jasno,ovaj zadatak je prilicno jednostavan,nadam se da sam ti pomogao

Mevludin Dervić's picture

Hvala nisam bio siguran u svoju napisanu jednacinu, sad je sve oke.

buduci_student's picture

:D