Kalcijum hidroksid i oksalna kiselina

miki1's picture

Koliko je molova kalcijum hidroksida reagovalo sa oksalnom:kiselinom ako je nastalo 2.56 g neutralne soli i ako je atomska masa za kalcijum 40?
Odgovor je 0.02

buduci_student's picture

Ca(OH)2+H2C2O4------>CaC2O4 + 2HO

n(soli)=m/M=2,56/118=0,0217

1 mol Ca(OH)2 -----> 1 mol CaC2O4

x molCa(OH)2-----> 0,0217 mol CaC2O4

x= 0,0217 mol Ca(OH)2

Ako ti nesto nije jasno,samo kazi

 

miki1's picture

Zasto nastaje HO .. a ne H2O?

buduci_student's picture

MA izvini to kucanje pogreso ,od brzine 2H2O

miki1's picture

Aha.. hvala ti

buduci_student's picture

:D