stehiometrija

anesa's picture

Koliko je grama vode potrebno dodati u 500 cm3 40 postotnog rastvora da se dobije 15%-ni rastvor ? Gustina 40 %-tnog rastvora KOH je 1,399 g/cm3 .

buduci_student's picture

Imas li resenje slucajno

anesa's picture

1165,8

Marija 96's picture

m(H2O)=?

v=500cm3

w1=40%=0,4

ro=1,399g/cm3

w2=15%=0,15

Mr1=ro*V=500cm3*1,399g/cm3 =699,5g

w=ms/mr1

ms=0,4*699,5=279,8g

w2=ms/mr2

mr2=ms/w=279,8/0,15 =1865,33g

m(H2O)=1865,33g-699,5=1165,83g