Neutralizacija

look's picture

Koliko je potrebno mg natrijum-hidroksida za neutralizaciju 10 ml rastvora sumporne kiseline u koje je pH 2, ako je ona 100% jonizovana i ako je atomska masa za natrijum 23? Odgovor je 4

buduci_student's picture

2NaOH + H2SO4 ------>Na2SO4+ 2H2O

Ako je pH vrijednost acida 2, antilogaritmovanjem dobijamo da je njena kolicinska koncentracija 10^-2

c=n/V

n=c*V=0,01 mol/dm3 * 0,01 dm3 =0,0001 mol=10^-4 mol H2SO4

2 mol NaOH : 1 mol H2SO4

x mol NaOH : 10^-4 mol H2SO4

x=2*10^-4 mol NAOH

n=m/M

m=n*M= 0,0002*40=0,008g =8mg

 

JOVAN's picture

pise da je 4 resenje

buduci_student's picture

2NaOH + H2SO4 ------>Na2SO4+ 2H2O

Ako je pH vrijednost acida 2, antilogaritmovanjem dobijamo da je njena kolicinska koncentracija 10^-2

c=n/V

n=c*V=0,01 mol/dm3 * 0,01 dm3 =0,0001 mol=10^-4 mol H2SO4

2 mol NaOH : 1 mol H2SO4

(reaguju u masenom odnosu 1:1)

 x mol NaOH : 10^-4 mol H2SO4 =1:!

x=10^-4 mol NAOH

n=m/M

m=n*M= 0,0001*40=0,004g =4mg

Martina A.'s picture

Mozes li objasniti iz koje jednadzbe si dobio/la 4mg?

Unaprijed hvala