Hidroliza soli

Srdjan95's picture

u 100cm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,1 mol/dm3 dodato je 100cm3 rastvora koji je dobijen rastvaranjem 1.120 cm3 amonijaka u vodi.Izracunati vrednost pH tako dobijenog rastvora.

buduci_student's picture

Resenje??

Srdjan95's picture

pH=9,73

buduci_student's picture

pH=pKa + log(baza)/(soli)

ali kad izracunam broj molova preko formule n=v/Vm

dobijam da je n=0,0005 a koncentracija 0,0005 a onda mi resenje nije tacno

Ima li ko da moze uraditi ovaj zadatak

buduci_student's picture

pH=1/2( pKw+ pKa + log(Cb)) ova formula se moze zapisati u ovom obliku jer je pH od H2SO4 1

Ka= 5,56*10-10

pKa=9,25

n=V/Vm=0,00112/22,4=0,0005=5*10-5

Rastvor H2SO4 i NH3 reaguju u zapreminskom odnosu od 1:2 pa ce koncentracija baze odnosno NH3 biti

C(NH3)=n/V1+V2=5*10-4/(0,1+0,2)

c=1,516*10-4

pH=1/2(14 + 9,25 + log(1,516*10-4))

pH=1/2(23,25-3,8)

pH=9,725

:D Napokon ga resih,muahahahahhah

 

andjela555's picture

moze li pomoc? odredi zapreminu tecne vode koja sadrzi 3*10^23 atoma vodonika.

 

 

\

buduci_student's picture

Izvini moras da otvoris novu temu da bih ti odgovorio,ne mozes da saljes zadatke na ovaj post. Otvori novu temu----> opsta diskusija