slobodni joni-zadatak

didi's picture

Kolika je koncentracija slobodnih Mg2+ jona u rastvoru pripravljenom mijesanjem jednakih zapremina rastvora EDTA koncentracije 0,200 moldm-3, i magnezijum-hlorida koncentracije 0,100 moldm-3, pretpostavljajuci da je PH rastvora 10? 

rjesenje: 5,6*10-9moldm-3

buduci_student's picture

Ako je pH rastvora 10 onda je koncentracija [H+]=10-10

Ka=[H]2/x

x=[H]2/Ka

x=5,6*10-15

Ponda 0,2*10-3-0,1*10-3=0,1*10-3

I onda se dobija 5,6*10-11