степен дисоцијације

sweet's picture

Да ли неко зна како се ово решава : Колико молова неке супстанце реагуе ако је укупан број молова 2000 а степен дисоцијације је 1?

buduci_student's picture

alfa=Ndis/Nuk

n=N/Na

Nuk=n*Na=2*103*6,02*1023=12,04*1026

0,01=Ndis/12,04*1026

Ndis=12,04*1024

n=Ndis/Na

n=12,04*1024/6,02*1023=20 molova supstance reaguje