stehiometrija

Nenaaa's picture

Koliko grama azota je reagovalo sa vodonikom ako j pri tome nastalo 3 mola amonijaka?

Molim Vas ako mozete na oba nacina da mi resite i sa molovima i preko mase. Hvala!

Acetofenon's picture

3H+ N2 = 2NH3

Možeš i proporcijom: Ako 28g azota u reakciji sa vodonikom daje 2 mola amonijaka, X grama azota će dati 3 mola amonijaka:

28g azota : 2 mola NH3 = Xg : 3 mola NH3

Xg=28*3/2=42g

A ta dva načina,koja spominješ, verovatno samo razlikuje obrazac m=nM(NH3)

Nenaaa's picture

hvala

Acetofenon's picture

Nema frke. :D