titracije jodom

NVN's picture

Pri titraciji smese koja se sastoji iz 0.1536 g cistog Na3AsO3 i 0.1188 g cistog As2O3 trosi se 28.57 ml rastvora I2. Izracunati kolika je kolicinska koncetracija rastvora I2. Izracunati sa koliko je vode razblazen rastvor ako je koncentracija nakon razblazenja 0.05M.

 

alexa996's picture

Na3AsO3 i As2O3 reaguju sa I2 po sledećim sređenim redoks jednačinama:

Na3AsO3 + I2+ H2O → Na3AsO4 + 2 HI

As2O3 + 2 I2 + 5 H2O → 2 H3AsO4 + 4 HI

Sada sledi stehiometrija.

Na3AsO3 + I2+ H2O → Na3AsO4 + 2 HI

0,1536 g....x mol
192 g.........1 mol

x = 0,1536/192 = 8*10-4 mol I2

As2O3 + 2 I2 + 5 H2O → 2 H3AsO4 + 4 HI

0,1188 g..y mol
198 g.......2 mol

y = 0,1188*2/198 = 1,2*10-3 mol I2

Ukupna količina joda koja je reagovala je x + y = 0,002 mol.

Onda je količinska koncentracija rastvora I2 jednaka c(I2) = 0,002mol/(28,57*10-3) = 0,07 mol/dm3.

Pitanje "Izracunati sa koliko je vode razblazen rastvor ako je koncentracija nakon razblazenja 0.05M." nije potpuno jasno, jer ne precizira koja zapremina rastvora je razblažena. Ako je u pitanju zapremina koja je korišćena za titraciju, onda to ide ovako:

0,07*28,57 = 0,05*(28,57 + VH2O), što proizilazi iz činjenice da je količina joda u oba rastvora jednaka, a pod uslovom da je dodavanje vode idealno. Rešenje ove jednačine iznosi: VH2O = 11,43 ml.

NVN's picture

Pa i ja sam mislila da je tako, ali profesorka kaze da je pogresno, treba da se uradi reakcija joda sa Na2S2O3. Resenje je da je dodato 80 ml vode, samo ja nisam sigurna kako da dodjem do toga. Hvala svakako!

 

alexa996's picture

Vaša profesorka greši. Ovde je u pitanju jodimetrija, ne jodometrija. Arsenit i arsen(III)-oksid su redukciona sredstva.

Ako je dodato 80 ml vode, onda se tražilo sa koliko ml vode je razblaženo 200 ml standardnog rastvora joda.

Pozdrav! :)

NVN's picture

Da, razumem, bilo bi logicno da je tako postavljen zadatak, ali nije. A ja sam bila ubedjena da nesto pogresno radim.
Hvala puno!