rastvori

Richard Castle's picture

Treba pripremiti 500g rastvora sumporne kiseline masenog udijela 0.5 od rastvora masenih udijela 0.96 i 0.30 odrediti mase polaznih rastvora? Hvala unapred

Marija 96's picture

Imaš li rezultat?

Richard Castle's picture

Nemam :(

nedelja's picture

m1+m2= 500 g 

m1*w1+m2*w2=m3*w3

m1*0,96+m2*0,30=500*0,5

i samo zamenis m1 sa 500 - m2 i dobices 151,52 g rastvora masenog udela 0,96 i 348,48 g rastvora masenog udela 0,30

Richard Castle's picture

Zdrav bio! Hvala