Tacka kljucanja

pahuljica's picture

Od koliko se atoma sastoji molekul joda ako se pri rastvaranju 3g joda u 50g etanola tacka kljucanja povisi za 0,3"C.Ke=1,22 (R=dva atoma)

Moze li pomooc?

milicaradenkovic's picture

dT=Ke*b*i

i=1

dT=1.22*n/m(rastvaraca)

dT=1.22*m/Mr*0.05

0.3=1.22*3/Mr*0.05

0.015*Mr=3.66

Mr=3.66/0.015=244 g/mol

Mr=x*Ar(I)

244=x*127

x=244/127=1.92 i to je priblizno 2 atoma