H+joni

mancela993's picture

Broj H+ jona u rastvoru natalom mesanjem 0,5 dm3 rastvora koncentarcije 0,2mol/dm3 azotne kiseline i 500 ml rastvora koncentracije 0,3 mol/dm3 je ? 

Molim za pomoc.

milicaradenkovic's picture

Da li je i drugi rastvor rastvor HNO3 ili nekog drugog jedinjenja.