Duraluminijum

Biljana's picture

Najvažnija legura aluminijuma-duraluminijum sadrži pored aluminijuma 4 % bakra i od 0,5% magnezijuma i mangana. Izračunaj koliko je kg pojedinih komponenti potrebno za proizvodnju 1t duraluminijuma?

Marija 96's picture

w(Al)=100-4-0,5-0,5=95%

m(Al)=0,95*1000kg=950kg

m(Cu)=0,04*1000kg=40kg

m(Mg)=0,005*1000kg=5kg

m(Mn)=0,005*1000kg=5kg